O stronie/About us

Blog muzyczny poświęcony brzmieniu soul oraz jazz w różnych ujęciach. Identyfikuje się z myślą „there’s a message in the music”, studiuje relacje łączące muzykę i ludzki byt oraz składa hołd twórcom nagrywającym w latach 60-70 ubiegłego wieku. Soul-jazz.pl dostarcza rzetelnych informacji w oparciu o wiedzę zawartą w antologiach, artykułach prasowych oraz internetowych publikacjach.

Music blog dedicated to soul and jazz in different perspectives. Identifies itself with “there’s a message in the music” theory, studies relations between music and humanity, pays tribute to musicians of the 60s and the 70s. Soul-jazz.pl provides you with reliable information based on anthologies knowledge, press articles and the Internet publications.Legalność:

Prezentowana na łamach Soul-Jazz.pl muzyka pochodzi z oryginalnych płyt winylowych, próbki dźwiękowe są wykorzystane do celów promocyjnych twórczości wybranych artystów głównie wykorzystują platformę Youtube.com, gdzie prawa autorskie są regulowane przez administratorów portalu. Jeśli jesteś twórcą/przedstawicielem twórcy i nie zgadzasz się na tego typu rozpowszechnianie swojej muzyki, po prostu napisz jms@soul-jazz.pl a plik/link zostanie niezwłocznie usunięty ze strony.

Authorized usage:

The music presented within Sou-Jazz.pl comes from original vinyl only, the sound samples are used to promote selected musicians via Youtube.com where copyrights are regulated by the website administrators. If you are the musician/musician representative and do not agree to this form of popularizing your music please write to us at jms@soul-jazz.pl and the file/link will be deleted.